09120041582

مشاوره در واتزاپ

021-77729682

مشاوره تلفنی

هزینه دوره آموزشی پژوهشگر ماهر

قیمت دوره

3,600,000 تومان

 • مشاوره رایگان قبل از ثبت نام
 • رفع اشکال رایگان پس از اتمام دوره
 • ظرفیت محدود
 • برای مشاهده قیمت سایر زیر دوره های آموزشی به اواسط صفحه دوره مراجعه کنید.

  برای رزرو کلاس ها می توانید از لینک زیر 500 هزارتومان بیعانه پرداخت نمایید و قبل از شروع کلاس حضوری دوره مبلغ کامل را تسویه نمایید.

  برای رزرو و خرید چند دوره (حضوری یا آنلاین) می توانید در صفحه هر دوره پیش/ثبت نام را زده و یکجا در سبد خرید پرداخت نمایید.

پژوهشگر ماهر شغلي در گروه خدمات آموزشي است شامل كارهاي نیازسنجي پژوهشي، بكارگیري منابع اسالمي در پژوهش، بكارگیري اصول روش تحقیق كیفي ) زیست نگاري، تاریخي، پدیدار شناسي، نظریه مبنایي و ...(، بكارگیري اصول روش تحقیق آمیخته )كمي و كیفي(، بكارگیري اصول اخالق حرفه اي در پژوهش، مدیریت پروژه هاي تحقیقاتي)غیر صنعتي(، تجزیه نگاري پژوهشي، طراحي موسسه و مركز پژوهشي، تدوین مقاالت علمي: (مروري، ترویجي، پژوهشي) در ارتباط است.

آموزشگاه آرایشگری زنانه گل گیس شرق تهران(تهرانپارس) از بهترین آموزشگاه های فنی تهران به معرفی سرفصل های دوره آموزش پژوهشگر ماهر می پردازد.

سرفصلهای دوره

 • اهمیت موضوع تحقیق روی فرآیند پژوهش
 • ارائه روش پیشنهادی، تشریح رویکرد عملیاتی و گامبهگام برای دستیابی به موضوع
 • ارائه نمونه های موردی به ازای هریک از گامهای ارائه شده
 • آشنایی با پایگاههای علمی معتبر در دنیا مانندآشنایی با نحوه استفاده از پایگاههای تعریف شده
 • بخشهای مشابه و متفاوت پروپوزالهای دانشگاههای مختلف و تحلیل هر بخش
 • نکات کلیدی در خصوص رد و پذیرش پروپزال
 • بیان مسأله چیست؟
 • اهداف، سؤاالت و فرضیات پژوهش
 • آشنایی با انواع روشهای پژوهشی
 • ارائه مدل نظری تحقیق
 • رفرنس نویسی و انواع آن
 • آشنایی با ساختار مقاالت و نکات مربوطه در هریک از بخش ها
 • آموزش گامبه گام نحوه ارسال مقالات
 • آشنایی با فرآیند بررسی مقالات و مکاتبات لازم
 • آشنایی با شاخصهای سنجش ژورنالها
 • آموزش ارجاع دهی به مقالات

 

برای بازگشت به دوره های مهارتی و مدیریتی آموزشگاه فنی حرفه ای گل گیس روی این کلیک نمایید.

 

برای اطلاع از حرفه های آرایشگری آموزشگاه آرایشگری زنانه گل گیس شرق تهران(تهرانپارس) از بهترین آموزشگاه های فنی حرفه ای تهران، وارد لینک زیر شوید:

دوره های آرایشگری آموزشگاه گل گیس

 

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
تخفیف پاییزه آموزشگاه گل گیس[تا شب عید آرایشگر ماهر شوید]
ارتباط با واتزاپ آموزشگاه آرایشگری زنانه فنی حرفه ای گل گیس ارتباط با آموزشگاه آرایشگری زنانه فنی حرفه ای گل گیس