سالن زیبایی لیلا خانی

ویدیوهای رضایت هنرجویان از دوره های آموزش آرایشگری گل گیس

ویدیوی رضایت خانم قربانی از خوزستان هنرجوی گل گیس از دوره‌های تتو، رنگ و لایت، میکاپ و کراتین:

[videopack id=”19609″]https://golgisamoz.com/wp-content/uploads/2023/09/golgis-hondarjoo-ghorbani-922023.mp4[/videopack]

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره  آموزش میکاپ

[videopack id=”15726″]https://golgisamoz.com/wp-content/uploads/2023/06/satisfaction1-makeup.mp4[/videopack]

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره  آموزش اکستنشن مژه

[videopack id=”15719″]https://golgisamoz.com/wp-content/uploads/2023/06/satisfaction1-eyelash-extension.mp4[/videopack]

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره  آموزش  تاتوی صورت (آرایش دائم)

[videopack id=”15731″]https://golgisamoz.com/wp-content/uploads/2023/06/satisfaction1-face-tattoo.mp4[/videopack]

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره  آموزش کوتاهی مو

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره  آموزش فیشیال صورت

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره  آموزش تاتو صورت  (آرایش دائم)

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره  آموزش آرایش و پیرایش

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره آموزش اکستنشن مژه

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره  آموزش کراتین، صافی و احیای مو

[videopack id=”16564″]https://golgisamoz.com/wp-content/uploads/2023/06/satisfaction2-hair-traphy-keratin.mp4[/videopack]

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره  آموزش میکاپ

[videopack id=”15757″]https://golgisamoz.com/wp-content/uploads/2023/06/satisfaction3-makeup.mp4[/videopack]

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره  آموزش پاکسازی پوست

[videopack id=”15714″]https://golgisamoz.com/wp-content/uploads/2023/06/satisfaction1-skin-cleaning.mp4[/videopack]

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره اکستنشن مژه

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره های  میکاپ و شینیون

[videopack id=”15737″]https://golgisamoz.com/wp-content/uploads/2023/06/satisfaction1-makeup-chignon.mp4[/videopack]

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره  آموزش کراتین، صافی و احیای مو

[videopack id=”16570″]https://golgisamoz.com/wp-content/uploads/2023/06/satisfaction1-hair-traphy-keratin.mp4[/videopack]

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره های لیفت و لمینت ابرو، اکستنشن مژه

[videopack id=”15707″]https://golgisamoz.com/wp-content/uploads/2023/06/satisfaction1-eyeborrow-eyelash.mp4[/videopack]

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره  اکستنشن مژه

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره  تاتو

[videopack id=”15742″]https://golgisamoz.com/wp-content/uploads/2023/06/satisfaction1-tatoo.mp4[/videopack]

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره  میکاپ

[videopack id=”15747″]https://golgisamoz.com/wp-content/uploads/2023/06/satisfaction2-makeup.mp4[/videopack]

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره  اکستنشن مژه

[videopack id=”15752″]https://golgisamoz.com/wp-content/uploads/2023/06/satisfaction2-eyelash-extension.mp4[/videopack]

ویدیوی رضایت هنرجویان گل گیس از دوره آموزش پاکسازی پوست

ویدیوی جلسه پایان دوره و رضایتمندی گروهی از هنرجویان از دوره آموزش پاکسازی پوست 

ویدیوی جلسه پایان دوره و رضایتمندی گروه دیگری از هنرجویان از دوره آموزش پاکسازی پوست 

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره براشینگ و شینیون مو

[videopack id=”16585″]https://golgisamoz.com/wp-content/uploads/2023/06/satisfaction1-hair-dryer-chignon.mp4[/videopack]

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره اکستنشن مژه

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس 

[videopack id=”16104″]https://golgisamoz.com/wp-content/uploads/2023/06/satisfaction1-golgis.mp4[/videopack]

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره  آموزش رنگ و مش، کراتین و احیای مو

[videopack id=”16575″]https://golgisamoz.com/wp-content/uploads/2023/06/satisfaction1-hair-traphy-color-hair.mp4[/videopack]

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره  اکستنشن مژه و کاشت ناخن

[videopack id=”16090″]https://golgisamoz.com/wp-content/uploads/2023/06/satisfaction1-eyelash-extension-nail.mp4[/videopack]

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس 

[videopack id=”16095″]https://golgisamoz.com/wp-content/uploads/2023/06/satisfaction2-golgis.mp4[/videopack]

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره های اکستنشن مژه و لیفت و لیمنت مژه و ابرو

[videopack id=”16100″]https://golgisamoz.com/wp-content/uploads/2023/06/satisfaction2-eyeborrow-eyelash.mp4[/videopack]

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره اکستنشن مژه

[videopack id=”16105″]https://golgisamoz.com/wp-content/uploads/2023/06/satisfaction3-eyelash-extension.mp4[/videopack]

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره احیای مو

[videopack id=”16580″]https://golgisamoz.com/wp-content/uploads/2023/06/satisfaction1-hair-traphy.mp4[/videopack]

ویدیوی رضایت هنرجویان گل گیس از دوره اکستنشن مژه

ویدیوی رضایت هنرجوی بین المللی گل گیس (زبان فارسی)

ویدیوی رضایت هنرجوی بین المللی گل گیس (زبان انگلیسی)

ویدیوی رضایت هنرجوی آموزشگاه گل گیس از دوره کراتین

ویدیوی رضایت هنرجوی آموزشگاه گل گیس

ویدیوی رضایت هنرجوی آموزشگاه گل گیس از دوره کراتین و رنگ و مش

ویدیوی رضایت هنرجوی آموزشگاه گل گیس از چندین دوره کراتین و رنگ و مش و فیشیال

ویدیوی رضایت هنرجویان یک دوره آموزش کراتین، صافی و احیای مو صفر تا صد