سالن زیبایی لیلا خانی

حکم شرعی کاشت ناخن چیست؟ آیا کاشت ناخن حرام است؟

حکم شرعی کاشت ناخن
فهرست مطالب

حکم شرعی کاشت ناخن و مژه توسط حضرات آیات و مراجع تقلید صادر شده و اینکه زینت محسوب می‌شود یا خیر، به عرف جامع ارجاع داده شده است. مقلدان گرامی بایستی به استفتاء صورت گرفته از مرجع خود مراجعه کنند. در این گفتار به حکم شرعی کاشت ناخن از نظر مراجع تقلید و روش‌های جایگزین مربوطه مروری داریم.

کاشت ناخن و مساله شرعی

کاشت ناخن و حکم شرعی آن

بانوانی که کاشت ناخن انجام می‌دهند، به منظور انجام واجبات شرعی مثل غسل و وضو، باید مسائلی را در نظر داشته باشند. مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی، درباره حکم شرعی کاشت ناخن، توضیحاتی ارائه کرده است.

در بحث کاشت ناخن، با 3 اصطلاح فقهی روبرو هستیم.

 • عسر و حرج: به معنی مشقت و سختی غیرقابل تحمل است.
 • وضوی جبیره: کشیدن دست خیس روی پارچه یا پوشش که روی عضو قرار داده می‌شود.
 • احتیاط واجب: موقعی است که  فرد مقلد، می‌تواند به همین نظر عمل کرده و یا به فتوای مرجع دیگری که اعلم تر است، مراجعه  کند. احتیاط  واجب با احتیاط  مستحب فرق می‌کند.

نظر امام خمینی درباره کاشت ناخن

امام خمینی در این باره فرمودند که نماز خواندن با ناخن کاشته شده، اشکال ندارد؛ ولی وضو که مقدمه نماز است و نمی‌شود بدون وضو نماز خواند، باید صحیح باشد. پس کسی که ناخن کاشته، یعنی ناخن چسبانده، وضویش صحیح نیست. در نتیجه اگر با وضوی باطل نماز بخواند، نمازش صحیح نیست. حال اگر خانمی ناخن کاشت دارد و در موقع نماز می‌خواهد نماز بخواند، باید برای وضو ناخن‌ها را بردارد و وضو بگیرد. اگر به طوری چسبیده که قابل برداشتن نیست یا با مشکلاتی همراه است، باید وضوی جبیره نیت کند و با وضوی جبیره نمازش را بخواند. در این صورت، نمازش صحیح خواهد بود.

منبع: کتاب توضیح  المسائل حضرت امام خمینی در بخش شرایط وضو

نظر آیت الله خامنه‌ای درباره کاشت ناخن

آیت الله خامنه‌ای درباره کاشت ناخن فرمودند که کاشت ناخن با فرض صدق زینت باید از نامحرم پوشیده شود. تشخیص زینت بودن یا نبودن موکول به نظر عرف جامعه است. در صورت کاشت ناخن برای وضو و غسل باید مانع و لو به صرف هزینه ممکن، برطرف شود و در صورتی که برطرف کردن آن ممکن نیست یا مشقت غیر قابل تحمل دارد، باید وضوی جبیره‌ بگیرد.

کاشت ناخنی که قابل کندن نیست، مانع است. بنابراین وضو و غسل، باطل است. مگر این که شخص غسل و وضو را به صورت جبیره انجام دهد که در این صورت وضو و غسلش صحیح است و کیفیت غسل و وضو جبیره در رساله عملیه ذکر شده به آنجا مراجعه شود و چون خود ناخن جبیره است دست تر روی جبیره کشیده می‌شود. البته نه اینکه روی جبیره شسته شود.

منبع: استفتاء کتبی از دفتر آیت‌الله خامنه‌ای و استفتائات واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء باب وضو، صفحه 19.

نظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی درباره کاشت ناخن

نظر آیت الله مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید، در پاسخ به سوال: آیا کاشت ناخن مصنوعی که سطح ناخن را می‌پوشاند و قابل رشد است، مانع وضو است و آیا زینت محسوب می‌شود یا خیر، این است که:

کاشت ناخن مانع رسیدن آب به عضو می‌شود و وضو و غسل با آن باطل است. به نظر آیت‌الله مکارم کاشت ناخن در صورت ضرورت اشکال ندارد. در هر صورت اگر کسی ناخن مصنوعی بکارد، در صورت امکان می‌بایست برای وضو و غسل ناخن مصنوعی را بردارد، اما اگر برداشتن آن ممکن نباشد یا موجب حرج و سختی غیر قابل تحمل باشد، به صورت جبیره‌ای وضو و غسل را انجام دهد، (یعنی روی ناخن مصنوعی دست تر بکشد) وضو و غسل صحیح است. ایشان پاسخ دادند که چنین ناخنی در مورد سؤال پیش گفته زینت محسوب نمی‌شود.

منبع:  سایت آیت‌الله مکارم شیرازی، سوال ۹. ۲. آیت‌الله مکارم، استفتائات واحد پاسخ به سؤالات جامعه الزهرا، جزوه غسل، صفحه ۱۶ و ۱۸. ۳.

کاشت ناخن حرام است

نظر آیت الله سیستانی درباره کاشت ناخن

حضرت آیت الله  سیستانی در پاسخ به پرسش: حکم غسل و وضو با ناخن کاشته شده چیست و آیا می‌توان با ناخن کاشته شده، غسل کرد و وضو گرفت و اگر این گونه است، چگونه باید انجام شود و زینت محسوب می‌شود یا خیر، چنین گفته‌اند:

 کاشت ناخن جایز نیست. چرا که مانع از رسیدن آب به اعضا در وضو و غسل و تیمم خواهد بود.  بنابراین کسی که ناخن مصنوعی کاشته، باید آنها را برای غسل و وضو از بدن جدا کند و در صورت داشتن عسر و حرج باید نیت غسل و وضوی جبیره‌ای کند. علاوه بر آن نیز باید تیمم نماید و اگر با علم به این مسئله از ناخن مصنوعی استفاده کرده باشد، احتیاط واجب آن است که بعد از برداشتن ناخن نمازهای خوانده شده را قضا کند. به نظر می‌رسد ناخن مصنوعی عرفاً زینت محسوب می‌شود ولی در صورتی که شک دارد حکم زینت را نخواهد داشت.

منبع: سایت آیت‌الله سیستانی، سؤال و جواب‌ها، احکام وضو، مربوط به سوالات بخش احکام وضو.  

نظر آیت الله العظمی بهجت درباره کاشت ناخن

نظر مرحوم آیت الله بهجت درباره کاشت ناخن به شرح زیر است:

 شخصی که اصلاً ناخن ندارد و مى‌خواهد ناخن مصنوعی بکارد، آن ناخن جزو بدن او نمى‌شود، چون رشد و نموّ ندارد و از اوّل چنین کاری جایز نیست، چون اضطرار ندارد.

در هر حال اگر کسی ناخن مصنوعی بکارد، وظیفه‌اش در وضو و غسل به این صورت است که وضو و غسل صحیح نخواهد بود و اگر این فعل در یکی از اوقات نماز انجام شود، ضایع نمودن امر واجب دانسته شده و اگر قبل از وقت نماز انجام شود، خلاف احتیاط خواهد بود؛ در صورت کاشت ناخن، به هنگام وضو یا غسل اگر امکان بیرون آوردنِ آن نبود، باید در وضو و غسل عمل به جبیره کند. در پاسخ به این سوال که آیا زینت محسوب می‌شود یا خیر، ملاک زینت بودن و نبودن، عرف است.

منبع: آیت‌الله بهجت، استفتائات، ج ۱، سؤال ۶۱۰.

نظر آیت الله صافی گلپایگانی درباره کاشت ناخن

نظر آیت  الله صافی گلپایگانی در پاسخ به این پرسش: حکم وضو و غسل برای کسانی که ناخن می‌کارند چگونه است عبارتند از:

 کاشت ناخن به صورتی که برای وضو و غسل نتوانند آن را بردارند اشکال دارد، ولی چنانچه شخصی مرتکب این عمل شده باشد، در صورت امکان، پس از برداشتن ناخن وضو و غسل را به طور طبیعی انجام دهد و در صورت عدم امکان، با همان حال وضو و غسل جبیره‌ای و احتیاطاً تیمّم هم انجام دهد.

در چنین صورتی تیمم لازم و احتیاط واجب آن خواهد بود که بعد از برداشتن ناخن نمازهای خوانده شده را قضا کند. در مورد سؤال پیش گفته چنین ناخنی زینت محسوب می‌شود.

منبع: www. saafi. net/fa/node

نظر آیت الله شبیری زنجانی درباره کاشت ناخن

کاشتن ناخن مصنوعی اگر ضرورت نداشته باشد، جایز نیست. در هر حال چنانچه کسی ناخن مصنوعی بکارد و این ناخن قابل کندن نباشد یا کندن آن موجب سختی و مشکل شدید شود، باید برای نماز تیمم نماید و بنابر احتیاط مستحب وضوی جبیره‌ای نیز بگیرد. چنین ناخنی زینت محسوب نمی‌شود و موکول به نظر عرف است.

منبع: استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

نظر آیت الله وحید خراسانی درباره کاشت ناخن

اگر در جای وضو و غسل چیزی چسبیده که برداشتن آن ممکن نیست یا موجب حرج(سختی) است بنابر احتیاط واجب هم وضو یا غسل جبیره‌ای گرفته و هم تیمم نماید.  هم چنین احتیاط واجب آن است که بعد از برداشتن ناخن نمازهای خوانده شده را قضا کند. بنابر احتیاط واجب در مورد سوال پیش گفته چنین ناخنی، زینب محسوب می‌شود.

منبع: آیت‌الله وحید، توضیح المسائل، ص۲۵۱، م۳۴۴.

نظر آیت الله فاضل لنکرانی درباره کاشت ناخن

اگر ناخن مصنوعی روی پوست دست یا ناخن چسبیده باشد باید برطرف شود و در صورت عدم امکان حکم وضو و غسل جبیره را دارد. در مورد سؤال پیش گفته چنین ناخنی، زینت محسوب می‌شود.

منبع: استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

حکم شرعی کاشت ناخن

نظر آیت الله نوری همدانی درباره کاشت ناخن

در مورد این که چنین ناخنی قابل کندن نیست، اگر ناخن مصنوعی در محل تیمم نباشد باید تیمم نماید و اگر در مواضع تیمم باشد باید هم وضو و غسل جبیره‌ای انجام داده و هم تیمم کند. البته چنین عملی (کاشت ناخن مصنوعی) بدون ضرورت کار خلاف است چون حائل است و مانع رسیدن آب به پوست می‌باشد و در مورد مذکور چنین ناخنی، زینت محسوب نمی‌شود.

منبع: تعلیمات علی العروة الوثقی، ص۵۱، فی احکام الجبائر).

روش‌‌های جایگزین کاشت ناخن

اگر برای انجام  فرایض دینی، به دنبال روش‌های دیگری به جز کاشت ناخن هستید که طبق فتوای حضرات آیات و علمای اعلام، مجاز نیست، از روش جایگزین کاشت استفاده کنید که لمینیت از آن جمله است.

لمینت ناخن یک روش طبیعی بوده که به استحکام و زیبایی ناخن کمک کرده و به جهت سبک بودن، کم‌ترین آسیب را به صدف ناخن وارد می‌کند. در لمینت ناخن، از یک لایه ژل مخصوص استفاده شده و ناخن‌ها ظاهری مرتب پیدا می‌کند. حساسیت زا نیست و هر 4 هفته یک بار نیازمند ترمیم است. کاور، جایگزین خوبی برای کاشت ناخن است.

فرق میان کاشت ناخن و کاور در این است که کاور، مواد گذاری روی ناخن به صورت طبیعی و مقدار کم است اما در کاشت ناخن، مواد گذاری روی تیپ انجام می‌شود که خود مانع آب رسانی به پوست است.

اگر میزان ژل روی ناخن شما به حدی نباشد که مانع آب رسانی به پوست و سطح ناخن نشود، اشکالی ندارد در غیر این صورت، همان طور که در فتاوا در این گفتار توضیح داده شد، باید غسل و وضو به صورت جبیره انجام شود.

در توضیح این استفتائات به چند نکته اشاره می‌شود:

 •  منظور از عبارت «فی‌نفسه»، معنای «به خودی خود» بوده و مقصود این است، که اصل کاشت ناخن ممنوعیت شرعی ندارد.
 • از آن جا که طبق نظر همه مراجع عظام تقلید، هنگام وضو و غسل، رساندن آب به همه قسمت‌های بدن، لازم است و هیچ عضوی (حتی ناخن) مستثنی نشده است، لذا هر چیزی که مانع از رسیدن آب به اعضای بدن شود، باید قبل از غسل و وضو برطرف شود در غیر این صورت وضو و غسل باطل است.

باز اگر سوالی درباره حکم شرعی کاشت ناخن و مژه دارید، مراتب را از سایت مراجع تقلید استعلام کنید.

4.5/5 - (2 امتیاز)

2 پاسخ

 1. سلام و درود اگر حکم شرع اسلام در مورد وضو و غسل رسیدن آب به ریشه مو و ریشه ناخن باشد در کاشت ناخن حرفه ای بعلت هواگیری مواد و پوسته ها(کوتیکول) اضافه اطراف ناخن برداشته می‌شود و آب کاملا به بستر ناخن که همان ریشه است نفوذ می‌کند در ساختمان ناخن آب فقط از قسمت بستر (ریشه)و زیر ناخن جذب می‌شود در کاشت ناخن این دوقسمت باز میباشد ولی در لاک زدن معمولی بعلت عدم هواگیری بستر ناخن بسته می‌شود و آب جذب نمی‌شودو اِلا صدف ناخن(سطح ناخن) و ساقه مو جذب آب برای وضو و غسل ندارد
  و اینکه خداوند در دین اسلام که بشارت به سلام و سلامتی می‌دهد هدف از وضو و غسل و نماز و روزه حفظ سلامتی طولانی جسم و روح انسان میباشد .
  من سالیان سال است قریب به ۱۵ سال کاشت ناخن دارم و خداراشکر سلامتی ناخن و دستانم به خطر نیفتاده و مطمئنم کاشت ناخن و اکستنشن مژه و اکستنشن موی سر اصولی و حرفه ای مشکلی در سلامتی ایجاد نمیکند
  قبلا نماز و غسل رو جدی نمیگرفتم ولی نزدیک ۳ سال است با کاشت ناخن و مژه نماز می‌خوانم عبادت میکنم و خداراشکر میکنم بابت نعمات و سلامتی ام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

جدیدترین مطالب آموزشی

جدیدترین اخبار و اطلاعیه ها